Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi

Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi ; 18 yaşını doldurmuş olan ve en az ilköğretim (ortaokul) mezunu bireylerin katılabildiği, 3 hafta süren ve 10 farklı ders gördükleri özel güvenlik eğitimi türüdür. Eğitimin tamamlanmasının ardından, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılan 100 soruluk test usulü özel güvenlik sınavı yapılmaktadır.100 sorudan her bir sorunun puan değeri 1 olup en az 60 puan (60 soru) alan adaylarımız sınavda başarılı olur.Özel güvenlik sınavında başarılı olan adaylarımıza, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylı silahsız özel güvenlik sertifikası verilmektedir.


DERSLER :
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU ve KİŞİ HAKLARI
GÜVENLİK TEDBİRLERİ
ETKİLİ İLETİŞİM
KALABALIK YÖNETİMİ
TEMEL İLK YARDIM
KİŞİ KORUMA
YANGIN GÜVENLİĞİ Ve TABİİ FELAKETLERE MÜDAHALE TARZI
GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE CİHAZLARI
GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER
UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ